Poetiko
=

Výživa, očista a následná péče – alfa a omega zdravé a svěží pleti. Nespěchejte a udělejte si čas na každodenní pečující rituál, kterým svou pleť ochráníte a odměníte za její náročnou službu.

Slide 1

Něžná pleťová poezie
Nechte se okouzlit naší voňavou řadou pleťových krémů.

Chci se nechat okouzlit
Slide 2

Základ očistného pleťového rituálu
Dopřejte pleti šetrnou, ale vysoce účinnou péči našich jemných odličovačů.

Prozkoumám odličovače

Pravidelné pečující rituály si zaslouží nejen pleť, ale i pokožka celého těla a vaše mysl. Zahalte se do unikátních vůní a poznejte účinky kvalitních přírodních ingrediencí.

Slide 2

Instantní výživa
Rozmazlujte pleť blahodárnými účinky delikátních olejů.

Chci se rozmazlovat
Slide 1

Máslová aromaterapie
Objevte aromaterapeutická kouzla s našimi tělovými másly.

Podívám se na tělová másla

Neradi plýtváme, proto jsme se rozhodli zlevnit naše
produkty se sníženou trvanlivostí, aby i ony našli své spokojené majitele.

Banner zachran produkt

Zachraňte produkt se slevou
nebo jako dárek k nákupu nad 400 Kč

Chci zachránit produkt

Naše pleť je denně vystavena velkému množství faktorů, které ji mohou vysušovat. Hydratační krémy by tak měly pleť hydratovat a vlhkost v pleti uzamknout.

Domov slide

Vybavte svůj domov přírodními doplňky Poetiko.

POETIKO doplňky

PO-ETI-KONTO

Zapamatovat přihlasení

Zapomenuté heslo
Přihlásit se

Přihlásit se můžete i pomocí

nebo

Registrovat se

Registrace konta

Souhlasím se zpracovaním osobních údajů

zaškrtněte prosím souhlas s podmínkami
Registrovat se a pokračovat

Registrovat se můžete i pomocí

PO-ETI-KONTO

Nákupní košík

Vložte kód


ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ AKCE


1. POŘADATEL SOUTĚŽNÍ AKCE

Pořadatelem soutěže je společnost NATURLAB.ORGANIC s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha, IČ 08177031, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C a vložce 314253(dále jen „organizátor“).


2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽNÍ AKCE

Soutěž bude probíhat od 1. 2. do 28. 2. 2022 včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím sociální sítě Instagram.


3. ÚČAST V SOUTĚŽNÍ AKCI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Soutěžící musí mít založený účet na sociální síti Instagamu před zahájením soutěže a musí v době ukončení soutěže být fanouškem stránky Poetiko.organic a profilu Tvoje guasha. Soutěžící také musí mít veřejný profil a musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://www.instagram.com/about/legal/terms. Do závěrečného vyhodnocení o výhry budou zařazeny jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.


4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Úkolem soutěžícího je sledovat stories profilu Poetiko.organic, kde bude začátkem týdne zveřejněn seznam úkolů soutěže (jinak také “výzvy”). Seznam úkolů pro daný týden bude také uložen ve výběrech stories pod kartou #sebelaska. Každý týden se výzvy soustředí na jinou oblast. 1. týden obšťastní duši, 2. týden zklidní mysl, 3. týden povzbudí tělo a 4. týden probudí krásu. Pro účast si soutěžící vybere úkol, nebo libovolný počet úkolů a při jejich plnění zdokumentuje a sdílí do svých stories s označením profilu Poetiko organic a #sebelaska. Nezáleží na přesnosti provedení úkolu. Pokud soutěžící má lepší nápad, jak “probudit krásu” nechť sdílí úkol ve vlastním provedení. Inspirace se meze nekladou. Hodnotí se aktivnost účastníků a čím více výstupů, tím větší mají soutěžící šanci na výhru. Pořadatel vybere každý týden jednoho výherce malou výhrou. Vyhlášení proběhne vždy v pondělí následující týden. Na konci trvání celé soutěže odmění pořadatel tři výherce z České republiky velkou výhrou.


5. VÝHERCI

Výhercem se stane každý týden 1 soutěžící z České republiky, které vybere pořadatel soutěže a na konci výzvy 3 soutěžící, kteří byly nejvíce aktivní (viz výše).


6. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Vybraní výherci budou vyhlašování max. do 3 dnů od plánovaného ukončení soutěže. Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na instagramové profilu https://www.instagram.com/poetiko.organic/ u příslušného soutěžního postu, dle kritérií uvedených v bodě 4.


7. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výhry budou rozesílány přepravní společností na výhercem sdělenou adresu pouze po území České republiky, a to do nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výherce. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebude možno doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 pracovních dnů od vyhlášení výherců neposkytne svou doručovací adresu, na kterou mu má být výhra zaslána.

Každý soutěžící má právo se soutěže zúčastnit pouze jedenkrát, tzn., že smí zaslat pouze jeden komentář. Ti soutěžící, kteří pod svým jménem zašlou více příspěvků, budou diskvalifikováni.


8. SDĚLENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a současně o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“), organizátor sděluje tyto informace dle čl. 12 a 13 GDPR o zpracovávání osobních údajů:

Správcem a zpracovatelem údajů je společnost NATURLAB.ORGANIC s.r.o., se sídlem Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha, IČ 08177031. Rozsah a obsah zpracovávaných osobních údajů: Zpracovatel shromažďuje jména výherců a poskytnuté doručovací adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícímu, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry; po této lhůtě budou všechny poskytnuté osobní údaje výherce bezpečně smazány z datových úložišť organizátora.

Účel zpracování: dokladování vzniku, průběhu a vyhodnocení soutěže, vnitřní kontrola a evidence, ochrana právních nároků a plnění zákonných povinností. Právní základ zpracování: plnění smluv se subjekty údajů (splnění podmínek soutěže), plnění právních povinností (evidence dokladů dle zákona o účetnictví), oprávněné zájmy správce (vnitřní administrativní evidence). Kategorie příjemců těchto osobních údajů: v případě žádosti na základě zákona a v jeho mezích orgány veřejné moci (soudy, správní orgány). Osobní údaje nejsou předávány do třetí země mimo Evropskou unii. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování o osobních údajích ani profilování.

Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání soutěže a následně po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce (uchování evidence pro případ soudního sporu).

Za podmínek stanovených GDPR mají účastníci právo:
a) žádat o sdělení účelu zpracování, kategorií dotčených osobních údajů, příjemců zpracovávaných osobních údajů, plánované délky uchovávání osobních údajů a o sdělení zdroje osobních údajů, pokud jím nejsou sami účastníci
b) žádat o opravu nebo výmaz osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování, popřípadě můžete vznést námitku proti tomuto zpracování,
c) podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje www.uoou.cz.


9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Instagram účtu “https://www.instagram.com/poetiko.organic/”. Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost internetu a sociální sítě Instagram). Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherci nepodaří kontaktovat na jeho Instagram účtu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzatá výhra propadá pořadateli soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci odeslání poštou. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram.


V Praze dne 1. 2. 2021
 

Přihlašte se k odběru newsletteru

A nezmeškáte žádnou z našich skvělých nabídek…

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Více informací si můžete přečíst zde.

Chci se zaregistrovat a souhlasím se zpracovaním osobních údajů

Přihlásit se Zavřít